Müteahhitlik Yetki Belgesi Karne A B C D E F G H Sınıfları

Ülkemizde birçok mütahit mağduru olduğunu duymuşsunuzdur yada görmüşsünüzdür.Müşteriden belli bir peşinat parası alıp inşaatı devam ettirememiş yada yarım bırakmış bir çok örnek mevcut ülkemizde. Devletimiz bu tarz durumların bir nebze önüne geçme ve iş vereceğiniz mütahitin hangi güçte olduğunu anlayabilmeniz için müteahit firmaları mali durumuna ve iş bitirmelerine göre sınıflandırarak hem resmi yerlerde hemde daire almak isteyenleri bilgilenirmiş olacak…

Müteahhit yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ve mali yeterlikler baz alınarak; A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere ayrılır. Bu gruplandırmaya göre aşağıdaki özellikleri karşılaması gerekir:

  •  A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.
  • B Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.
  • C Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.
  • D Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
  • E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
  • F Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
  • G Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
  • H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.